Katz Temel Günlük Yaşam Aktivitesi

Katz Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği

Hastalığa özgül olmayan ve geniş özürlülük gruplarınca kullanılabilecek ölçekler arasında en iyi bilineni Katz Günlük Yaşam Aktivite Ölçeğidir. Bu ölçek hastanın günlük yaşamında sıklıkla yapmak zorunda olduğu aktiviteleri yapabilme kapasitesini ölçer. Hastanın söz konusu etkinliklerde başkalarına olan bağımlılığını belirler. İndeks; banyo yapma, giyinme, tuvalet yapma, transfer, kontinans ve beslenme olarak tanımlanmış 6 temel aktiviteyi sınar.

Hasta Özellikleri

Banyo Yapma

Kendi başına yıkanabiliyor veya vücudunun küçük bir parçasının yıkanması için yardım alıyor.
Kendi başına yıkanamıyor veya vücudunun büyük bir kısmının yıkanmasında başkasına ihtiyaç duyuyor

Giyinme

Dolaptan kendi başına kıyafetlerini çıkarıp giyinebilir (Ayakkabısını bağlarken yardım alabilir).
Giyinirken yardım alıyor veya tamamen başkası tarafından giydiriliyor.

Tuvalet Yapma

Tuvalete gitme, tuvaletini yapma, temizlenme, üzerini tekrar giyme gibi aktiviteleri kendi başına yapabiliyor.
Tuvalete giderken yardım alıyor, tek başına temizlenme vb. etkinlikleri yapamıyor ya da lazımlık (sürgü) veya lazımlıklı iskemle kullanıyor.

Transfer

Yataktan kanepeye veya tersi etkinliği tek başına veya baston vb. cihaz ile yapabiliyor.
Yataktan sandalyeye geçerken kısmi veya tam olarak bir başkasının yardımına ihtiyaç duyuyor.

Kontinans

Defekasyon ve mesane üzerine tam kontrolü mevcut.
Kısmi veya tam mesane veya bağırsak inkontinansı mevcut

Beslenme

Yemeği tabaktan ağzına kendisi götürebiliyor (Yemeği başkası hazırlayabilir).
Bir başkası tarafından yediriliyor veya parenteral beslenmeye muhtaç

Referans:

Katz, S., Down, T.D., Cash, H.R. and Grotz, R.C. (1970) Progress in the Development of the Index of ADL. The Gerontologist, 10, 20-30.