Çerez Politikası

Çerez (Cookie) Nedir?

Çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayar, tablet, cep telefonu vb. cihazlarınıza ait tarayıcılara (browser) gönderilen küçük metin dosyalarıdır. Aynı siteyi yeniden ziyaret ettiğinizde veya o çerezleri tanıyan başka bir siteyi ziyaret ettiğinizde, sitenin cihazınızı hatırlamasını sağlar. Çerezler virüs değildir ve cihazınıza zarar vermez.

DEVA’ya ait olan Devadijital.com internet sitesi DEVA tarafından yönetilir ve kontrol edilir. Devadijital üzerinden paylaştığınız ve/veya topladığımız kişisel verilerinize ilişkin olarak, DEVA veri sorumlusu olarak hareket etmektedir.  Bu Çerez Politikası, Devadijital üzerinden erişebileceğiniz Gizlilik Politikası’nın ayrılmaz bir parçası olarak, Devadijital’de kullanılan çerezler ve diğer izleme teknolojileri hakkında sizi bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.

Birçok internet sitesi gibi bu Site de (“Site” ifadesi işbu internet sitesi ve iş ortaklarının sitelerini kapsar şekilde kullanılmaktadır), kullanıcılarına mümkün olan en iyi deneyimi sunmak üzere çerez (cookie) kullanmaktadır.  Kullanıcılar ve ziyaretçiler bu siteyi kullanarak çerezleri kabul etmiş sayılırlar.

Çerezler Ne Amaçla ve Nasıl Kullanılmaktadır?
Bu Site’de ve iş ortaklarının sitelerinde, kullanıcılara ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına uygun, kişiye özel içerik ve reklam sunulması amaçlanmaktadır. Bunun amacı, kullanıcının ilgisini çekmeyecek, gereksiz reklam gösterimine engel olarak Site deneyimini daha kaliteli hale getirmektir. Çerezler, sizi tanımamıza yardımcı olur, bu da ilginizi çekeceğini düşündüğümüz içerik ve reklamlar ile Site’yi sizin için daha kullanışlı ve yararlı hale getirmemizi sağlar.
1. Çerezler; Site’ye girdiğinizde ilginizi çekebilecek reklamlar gösterilmesini sağlamak ve Site’de bir reklam gördükten sonra bu reklamla ilgilenip ilgilenmediğinizi, ilgili ürün veya hizmetin sitesini ziyaret edip etmediğinizi belirlemek amacıyla kullanılabilir.
2. Site’yi ziyaret eden kullanıcı sayısı, kullanıcı tipi, ziyaret sıklığı, kullanıcı davranışları ve alışkanlıkları, kullanıcıların hangi ülkelerden siteyi ziyaret ettikleri vb. istatistiklerin oluşturulması amacıyla çerez kullanılabilecektir.
3. Site üzerinde, kullanıcı tercihlerini daha doğru şekilde belirlemek amacıyla 3. kişiler tarafından yerleştirilmiş çerezler (örneğin Site üzerinde bu kişilere ait reklamlara erişilmesi halinde kullanılan çerezler) de kullanılabilir. Bu çerezler vasıtasıyla toplanan veriler, ziyaret edilen diğer siteler üzerinde kullanıcılara yönelik reklam veya içerik yerleştirilmesi amacıyla da kullanılabilecektir.

4.Site’yi ziyaret eden kullanıcıların tercihlerine bağlı olarak internet sitesi iyileştirilip Site’nin performansı artırılabilecek ve Site’nin trafiği kontrol edilebilecektir. Aynı zamanda kullanıcılara yeni özellikler sunularak internet sitesinin işlevselliğini artırmak amacıyla da çerez kullanılabilecektir.
5. Yukarıda açıklanan amaçlarla çerez kullanımı bu Site’de ve Site tarafından iş ortaklarına ait sitelerde gerçekleştirilebilmektedir. Böyle bir durumda dahi amaç, kullanıcının bu sayede belirlenen ilgi alanlarına özel içerik ve reklam sunabilmektir.
6. Site veya iş ortakları tarafından bu Site’de veya diğer sitelerde kullanılan çerezler aracılığıyla, bu siteler dışında kullanıcı tarafından ziyaret edilen sitelere ilişkin bilgiler de işlenebilmektedir. Böylece kullanıcılara sonraki ziyaretlerinde kişiselleştirilmiş bir hizmet sunulabilecektir.

Çerezler Vasıtasıyla Hangi Bilgiler Alınmakta ve İşlenmektedir?

Site’ye hangi siteden gelindiği ve Site’den sonra hangi sitenin ziyaret edildiği, kullanıcıların coğrafi konumları, sitede yer alan reklam banner’larına tepkileri, kullanıcının Site’ye ve iş ortaklarının sitelerine kendi isteğiyle vermiş olduğu kişisel bilgiler, site üzerinde gerçekleştirilen tercihler, sosyal paylaşım sitelerinde Site ve iş ortaklarımızın sayfaları ile ilgili hareketler alınabilecek ve işlenebilecektir. Site’ye ve iş ortaklarının sitelerine vermiş olduğunuz üyelik bilgileriniz, burada belirlenen amaçlarla Site veya iş ortakları tarafından alınabilir ve işlenebilir. Sosyal paylaşım sitelerinden belirli aplikasyonlar (uygulamalar) aracılığıyla veri alınıp işlendiğinden, hangi verilerinizin işleneceğinden aplikasyon için verdiğiniz onay kapsamında haberdar olabilirsiniz.

Çerez Türleri

· Kesinlikle zorunlu çerezler: Site’nin düzgün çalışabilmesi, Site’de gezinebilmeniz ve bazı temel fonksiyonları kullanabilmeniz açısından kesinlikle zorunlu olan çerezlerdir.

·  İşlevsellik çerezleri: İhtiyaçlarınız ve seçimleriniz hakkındaki bilgileri kaydedip internet sitesinin size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmasını sağlar.

· Performans çerezleri: DEVA’nın internet sitelerinde size daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmemiz için dâhili amaçlarla kullanılan çerezlerdir. Bu çerezlerin sağladığı bilgiler ziyaretçilerin ve üyelerin www.Devadijital.com sitesini nasıl kullandıklarını anlamamıza ve site içeriğini geliştirmemize yardımcı olur.

Çerez Kullanımının Kontrolü:

Tarayıcınızı, cihazınıza "çerez" girdiğinde uyaracak biçimde ayarlayabilirsiniz; böylece çerezi kabul edip etmeme seçeneğine sahip olursunuz. Ancak çerezlerin kabul edilmemesi, Site’nin fonksiyonlarını verimli olarak yerine getirmesini engelleyebilir.

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezleri engellemeniz veya silmeniz mümkündür, ancak bunları engellemeniz veya silmeniz durumunda Site’deki bazı özellikleri kullanamayabilirsiniz.

Tarayıcınızın çerezleri yönetmenize olanak sağlayıp sağlamadığını öğrenmek için tarayıcı ayarlarınıza bakmanız tavsiye edilir.

Çerez Kullanımında Değişiklikler

Çerez kullanımı politikamızda herhangi bir değişiklik olduğunda bu alanda yayınlanacaktır.

Çerezler Yardımıyla Toplanan Verilerin 3. Kişilerle Paylaşımı:
Çerezler yardımıyla toplanan ve yukarıda detaylı olarak anlatılan davranışsal ve kişisel veriler, işbu politikada belirlenen amaçlarla iş ortakları ve 3. kişilerle paylaşılabilecektir.
Site üzerinde, 3. kişiler tarafından yönetilen site ve içeriklere bağlantılar verilebilir veya erişim olanağı sağlanabilir. 3. Kişi içeriği üzerinde Site’nin herhangi bir kontrol veya müdahale yetkisi bulunmamaktadır.
Site’de 3. kişilere ait platformlara yönelik “plugin”ler kullanılabilir. Kullanıcıların Site’yi ziyaretlerinde toplanan bilgiler, bahsedilen 3. kişi platformlar tarafından kullanılabilir. Kullanıcıların, Site’yi, bu platformlardaki hesaplarına bağlıyken ziyaret etmeleri halinde, Site ve 3. kişiler tarafından toplanan bilgiler ilişkilendirilebilir.
Burada bahsi geçen amaçlarla toplanan kullanıcı verileri, Site’ye veya iş ortaklarına ait olan ve kullanıcının da üyesi bulunduğu çeşitli müşteri memnuniyeti odaklı pazarlama programlarında yer alan veriler ile birleştirilebilir. Bunun amacı, kullanıcı ihtiyacını daha yakından tanıyarak hem bu uygulama kapsamında hem de üyesi olduğunuz diğer pazarlama programları kapsamında kullanıcılara kişiye özel hizmet sunabilmektir. Birleştirilen veriler burada ve ilgili programın üyelik sözleşmesinde yer alan amaç ve yöntemlerle işlenebilir.
İşbu politika kapsamında Site veya 3. kişiler tarafından işlenen kişisel veriler, Site veya 3. kişiler tarafından bu verilerin işlenmesi amacıyla hizmet alınan 3. kişilerle, bu hizmetlerin alınması amacıyla sınırlı olmak üzere paylaşılabilir. Hizmet alınan 3. kişiler, bu verileri yurtiçinde veya yurtdışında tutabilir ve yurtiçi ya da yurtdışında tutulan veriler arasında aktarım gerçekleştirebilir.

Yasal Düzenlemelere Uygunluk
Site ve iş ortakları, yasalara uygun olmayan ve burada belirtilenin dışında hiçbir amaçla hareket etmez. Uygulama yasal gelişmeler karşısında revize edilir ve yasa ile belirlenen şekil ve kapsamda tutulur.

Kişisel Verileri İşlenen Kişilerin Hakları
İşbu politika kapsamında kişisel verileri işlenen kişilerin, kendileriyle ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini, verileri işlenmişse buna ilişkin bilgileri, verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu, verilerin eksik veya yanlış olması hâlinde bunların düzeltilmesini, ilgili mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin imkânsız olmamak veya orantısız çaba gerektirmemek kaydıyla, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerinin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır.
Kullanıcının bu Site’yi ziyaret etmesi, çerez kullanımına ve kişisel verilerinin işbu politika kapsamında işlenmesine onay verdiği anlamına gelmektedir.

Kep Adresi: deva.iletisim@hs03.kep.tr