kardiyoloji nedir?

Kardiyoloji

Kardiyoloji Nedir?

Kardiyoloji; kalp ve kalp damarlarının (koroner) sağlığı ve hastalıkları ile ilgilenen bir tıp dalıdır. Kardiyoloji uzmanları (kardiyologlar) medikal (ilaçla) tedavi uygular. Medikal tedavi edilemeyen veya tedaviye yanıt vermeyen hastalar uygun cerrahi işlemler için Kalp-Damar Cerrahisi’ne yönlendirilir.

Kardiyoloji Uzmanları (Kardiyologlar) Hangi Hastalıkları Tedavi Eder?

Kardiyoloji uzmanlarının tedavi ettiği başlıca hastalıklar arasında

 • İstemik kalp hastalıkları,
 • Ateroskleroz,
 • Hipertansiyon,
 • Akut koroner sendrom,
 • Kalp kapak hastalıkları (mitral, aort, triküspid ve pulmoner kapaklarının darlık ve yetmezlikleri) 
 • Kalp krizi (miyokard enfarktüsü),
 • Endokard (kalp içini döşeyen tabaka) hastalıkları,
 • Kardiyomiyopati,
 • Perikardiyal efüzyon,
 • Perikard tamponad,
 • Kardiyak ve primer tümörler,
 • Kalp ritim bozuklukları (taşikardi, bradikardi gibi),
 • Atriyal miksoma,
 • Atriyal fibrilasyon,
 • Ventriküler fibrilasyon,
 • Konjenital (Doğumsal) kalp hastalıkları, sayılabilir.

Kardiyoloji’de Hangi Tanı Yöntemleri Kullanılır?

 • Kan testleri: Kalp krizinde yükselen bazı enzimleri tayin edilir.
 • Akciğer grafisi: Kalp pozisyonunu ve büyümesini tespit etmek için kullanılır.
 • Elektrografi (kalp şeridi): Kalbin çalışmasını elektrik iletimi değerlendirilir.
 • Ekokardiyografi (kalp ultrasonu): Kalp odacıklarının duvarlarını ve dolumu detaylı inceler.
 • Efor testi: Koroner arter hastalığının yaygınlığını değerlendirmek için kullanılır.
 • Holter: 24 saatlik süre içerisinde kalp ritmini kayıt eder.
 • Anjiyografi: Koroner arterlerdeki darlık oranlarını tespit etmek için kullanılır.
 • Kardiyak kateterizasyon: Kalp biyopsisi yapılmasını ve kalp odacık basınçlarının yerinde ölçülmesini sağlar.
 • BT (bilgisayarlı tomografi) anjiyografi: Koroner anjiyografi yapılamayan hastalarda tarama amaçlı yapılır.
 • Nükleer Tıp tetkikleri: Miyokard perfüzyon sintigrafisi (Talyum testi)

Kardiyoloji’de Hangi Tedavi Yöntemleri Uygulanır?

Günümüzde Kardiyoloji uzmanları sadece medikal (ilaçla) tedavi vermemektedir. “Girişimsel Kardiyoloji” ile ilgilenen Kardiyoloji uzmanları 

 • koroner arter darlıklarını açıp stent koymakta,
 • hastalara kalp pili takmakta,
 • kapak hastalıklarına girişimsel tedavi uygulamakta,
 • ritim bozukluklarında elektrik iletim yerlerine müdahale etmektedir.

Ne Zaman Bir Kardiyoloji Uzmanına Başvurmalısınız?

 • Özellikle sol kolda uyuşma, alt çeneye yayılan göğüs ağrısı oluyorsa ve eşlik eden bulantı-kusma, soğuk terleme belirtileri varsa,
 • Artan nefes darlığı varsa,
 • Çarpıntı hissediliyorsa,
 • Tansiyon değeri yüksek ise,
 • Ayaklarda ve bacaklarda ödem oluşuyorsa,
 • Kısa mesafe yürüme veya az sayıda merdiven çıkma sonrası aşırı yorulma oluyorsa, bir Kardiyoloji ubaşvurulmalıdır.

Referans:

What is cardiology? https://www.medicalnewstoday.com/articles/248935. Son erişim tarihi 23.11.2020.