Göz Yıkama Solüsyonunun Uzun Süreli Kullanımının Oküler Yüzey Müsin Tabakasına Etkisi

Japonya'da özellikle alerjik konjonktivitli hastalarda ve kontakt lens kullananlarda göz yıkama solüsyonlarının kullanımı artmaktadır.

18.11.2021 Devamını Oku >

COVID-19 Pandemisinin Pulmoner Arteriyel Hipertansiyonlu Çocuklar Üzerindeki Etkisi, Ebeveyn Kaygısı ve Tutumları: Polonya Pulmoner Hipertansiyon ile İlgili Polonya Takip Verileri

SARS-CoV-2 koronavirüsünün neden olduğu COVID-19 pandemisi, yaşamın tüm yönlerini etkilemiş ve dünyadaki sağlık sistemleri için büyük bir sorun haline gelmiştir.

09.11.2021 Devamını Oku >

Gebelikle İlişkili Meme Kanseri Hastalarında Germ Hücre Hattı Mutasyonları ile İlgili Klinik Çalışma Serisi

Gebelikle ilişkili meme kanseri (GİMK); gebelikte, emzirme döneminde veya doğumu takip eden 12 ay içinde teşhis edilen meme kanseri olarak tanımlanır.

06.10.2021 Devamını Oku >

Probiyotikler, Prebiyotikler ve Sinbiyotikler Kardiyovasküler Hastalıkların Önlenmesine ve Tedavisine Yardımcı Olabilir Mi?

Güncel derlemede, kardiyovasküler hastalıklar ile probiyotikler, prebiyotikler ve sinbiyotikler arasındaki korelasyona ilişkin mevcut literatür değerlendirilmiştir.

06.09.2021 Devamını Oku >

Gestasyonel Diyabette Leptin ve Beslenme Arasındaki İlişki

Bilim insanları, leptin ve beslenmenin anne ve fetüs sağlığını etkileyen mekanizmalarını incelediler.

18.08.2021 Devamını Oku >

Multipl Sklerozlu Hastalarda Normobarik Hipoksik Dayanıklılık Eğitimi

Multipl sklerozlu hastalarda yatarak rehabilitasyon sırasında hipoksik ve normoksik koşullar altında yapılan dayanıklılık antrenmanlarının yorgunluk, hareketlilik ve spastisite üzerindeki etkilerini karşılaştıran randomize prospektif bir pilot çalışma

10.08.2021 Devamını Oku >

Ailesel MS’te TNF‐α Nasıl Bir Rol Oynuyor?

Ailesel MS'li ailelerde genel popülasyona göre birkaç gende daha fazla polimorfizm gözlemlenmektedir. Bilim insanlarına göre bu durum otoimmün hastalıklara daha fazla yatkınlığı yansıtıyor olabilir.

15.03.2021 Devamını Oku >

COVID-19’lu Multipl Miyelom Hasta Popülasyonunun Karakterize Edilmesi

New York'taki büyük bir üçüncü basamak bakım kurumundaki multipl miyelom hastalarında COVID-19 enfeksiyonunun özellikleri ve serolojik yanıtının bildirilmesi

04.03.2021 Devamını Oku >

Uyku ve Kardiyo-Metabolik Hastalıklar Arasındaki İlişki

Uyku bozuklukları ile kardiyo-metabolik risk ve hastalık gelişimi arasındaki ilişkinin gözden geçirilmesi ve bu ilişkilerin nedensellik üzerindeki etkilerinin tartışılması.

22.02.2021 Devamını Oku >

D Vitamini Covid-19’dan Korur Mu?

Covid-19 hastalığının farklı seyrettiği vakalarda D Vitamini düzeyinin etkisi

01.01.2021 Devamını Oku >