onkoloji nedir?

Onkoloji

Onkoloji Nedir?

Onkoloji kanser hastalarının tedavisi ile ilgilenen bir tıp bilimidir. Onkoloji uzmanları üç branşa ayrılır; kanser hastalarını ilaç tedavisi ile iyileştirmeye çalışan medikal (tıbbi)) onkoloji uzmanları, cerrahi girişimlerle iyileştirmeye çalışan cerrahi onkoloji uzmanları ve radyoterapi ile tedavi etmeye çalışan radyasyon onkoloji uzmanları.

Onkoloji Uzmanları Hangi Hastalıkları Tedavi Eder?

Onkoloji uzmanları tüm organ sistemlerinde gelişen kanser türlerini tedavi ederler. Bunlardan bazıları:

 • Akciğer kanseri,
 • Prostat kanseri,
 • Meme kanseri,
 • Mide kanseri, 
 • Mesane kanseri,
 • Kalın bağırsak (kolon) kanseri,
 • Cilt kanseridir.

Onkolojide Tanı İçin Hangi Yöntemler Kullanılır?

Kanser hastalarında tanı ve tedavi takibi için genel ve hastalık özelinde tetkikler yapılır.

 • Kan testleri: Bazı onkolojik hastalıklarda kanda belli belirteçler yükselir. Bu belirteçlerin tayini (örneğin prostat kanserinde PSA yüksekliği) yol göstericidir. Aynı zamanda tedavi başarısını izlemede belirteç seviyelerindeki düşüş takip edilir.
 • Radyolojik görüntüleme yöntemleri: PET-MR ve PET-BT onkoloji alanında en sık kullanılan görüntüleme teknikleridir. Tümörün vücuttaki yakın ve/veya uzak tutulumunu ortaya koyar.
 • Biyopsi: Kanser hücre tipinin tespiti ve kanserin evrelendirilmesine yardımcıdır. Hücre tipine göre kanser dokusunun özellikleri öngörülerek tedavi planı hazırlanır.
 • Genetik testler: Meme, akciğer, kolon kanseri gibi bazı kanser türlerinde genetik geçiş yükü önemlidir ve genetik yatkınlık genleri tanımlanmıştır. Ayrıca akıllı ilaç, immünoterapi gibi bazı ileri tedavi yöntemlerinin kullanılabilmesi için hastanın tümör dokusunda bulunması/bulunmaması istenen genetik dizilimler vardır. Bu noktalar tedaviye başlamadan tespit edildiğinde hasta için bireyselleştirilmiş tedavi planları yapılabilir. Bu amaçla genetik testler yürütülür.

Tıbbi Onkoloji’de kullanılan tedavi yöntemleri:

 • Kemoterapi
 • Hormon tedavisi
 • İmmünoterapi (Bağışıklık tedavisi)
 • Hedefe yönelik biyolojik tedavi

Onkoloji’de Hangi Tedavi Yöntemleri Uygulanır?

Kanser hastalarında Tıbbi Onkoloji tedavi yöntemlerine ek olarak 

 • Radyasyon terapisi,
 • Cerrahi tedavi,
 • Palyatif tedavi,
 • Tamamlayıcı veya alternatif tıp uygulamaları yapılabilir.

Ne Zaman Bir Onkoloji Uzmanına Başvurmalıyım?

Kanser tanısı alan tüm hastalar bir Medikal Onkoloji uzmanına başvurmalıdır. Radyoterapi ve/veya onkolojik cerrahi yaklaşım genellikle Kanser Konseyleri’nde ortak karar alınır. Hastanın da kararı onaylaması halinde tedavi planı uygulanır.  
 

Referans:

1. Types of oncologists. https://www.cancer.net/navigating-cancer-care/cancer-basics/cancer-care-team/types-oncologists#:~:text=Oncology%20is%20the%20study%20of,medical%2C%20surgical%2C%20and%20radiation. Son erişim tarihi 26.11.2020
2. T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. Kanser Tedavisi Nelerdir? https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/kanser-tedavisi.html. Son erişim tarihi 25.11.2020.