Kullanım Koşulları

1) Tanım

DEVA, şirket merkezi Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1 Küçükçekmece/İstanbul, İstanbul Ticaret Odası sicil numarası 70061, MERSİS numarası 0294000023400015 olan bir anonim şirketidir.

İşbu “Kullanım Koşulları”nda, DEVA Holding A.Ş.’ye (“DEVA”) ait www.devadijital.com.tr (“Devadijital”) internet sitesine ve uygulama mağazalarından indirilebilen Devadijital mobil uygulamasına ilişkin kullanım koşulları düzenlenmektedir.

Devadijital internet sitesi ve mobil uygulamasına ilişkin her türlü hak DEVA’ya aittir. Bu internet sitesi ve mobil uygulamada yayımlanan içerikler ulusal ve uluslararası kanunlar ve uluslararası sözleşmeler ile korunmaktadır.

2) Kabul

Bu web sitesini ve/veya mobil uygulamayı ziyaret etmekle ve bu site ve/veya mobil uygulama vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Kullanım Koşulları"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

DEVA’nın, Devadijital’de herhangi bir sebep göstermeksizin ve önce veya sonra ihbarda bulunmaksızın bu kullanım koşullarını değiştirme, ilavede bulunma veya yenileme hakkı saklıdır. Bu sayfalarda, mevcut ve güncellenmiş versiyon bulunmaktadır. Bu web sayfasının ve/veya mobil uygulamanın kullanılması ile kullanıcı, mevcut versiyon ile sınırlandırılmış olduğunu ve mevcut Kullanım Koşulları’nı kabul etmiştir.

Kullanım Koşulları’nın kabul edilmemesi halinde, Devadijital’e erişilmemesi, web sitesi ve/veya mobil uygulamanın indirilmemesi, kullanılmaması gerekmektedir.

Devadijital’e erişen ve/veya üye olanlar, Devadijital’e erişmek ve/veya üye olabilmek için gerekli hukuki ehliyete sahip olduğunu ve üye olanlar, ilgili mevzuat gereğince sağlık mesleği mensubu olduğunu kabul etmektedir.   

Devadijital’e üye olan sağlık mesleği mensupları, üye olurken belirttikleri tüm bilgilerin doğru ve gerçek olduğunu, bu Kullanım Koşulları ile Gizlilik Politikası’nın tamamını okuduğunu, içeriğini tam olarak anladığını ve tüm hükümlerini kabul ettiğini kabul etmektedir.

Devadijital’de yer alan içerik, sadece eğitici nitelikli genel bir bilgi sunulması amacıyla hazırlanmıştır. Bu sebeple bu içerik, ürünlerimizle, tıpla, sağlıkla, hastalıklarla ilgili tavsiye amacını taşımamaktadır. Ayrıca burada yer alan bilgiler tıbbi tanı veya tedaviye ilişkin tavsiye niteliği taşımadığı gibi hekimin tavsiyesinin yerine geçme amacı da taşımamaktadır. Herhangi bir ürün konusunda veya hastalık, sağlık durumunuz gibi konularda ve herhangi bir yeni tedaviye başlamadan önce mutlaka bir hekime başvurulması gerekmektedir. Devadijital’i ziyaret edenler ve üyeler; ziyaret etmekle ve üye olmakla bu durumu kabul etmektedir.

DEVA, gerekli gördüğü durumlarda Kullanıcı hesaplarını tek taraflı olarak değiştirmeye, üyeliklerini dondurmaya veya üyeliklerine son vermeye yetkilidir. İlgililer bu siteye üye olmak suretiyle, DEVA’nın bu hak ve yetkisini kabul etmektedir.   

DEVA, bu sitede yer alan herhangi bir içerikten kaynaklandığı iddia edilen doğrudan veya dolaylı hiçbir zararlardan, kâr kaybından, veri kaybından sorumlu değildir.

Üyeler, Devadijital’e üye olmakla, Devadijital kullanımı sebebiyle kendileri aleyhine açılan davaları makul süre içinde DEVA’ya bildirme yükümlülüğünü kabul etmektedir.

3) Kapsam

Kullanım Koşulları işbu metin ile düzenlenen Devadijital internet sitesi ve mobil uygulamasının iki ayrı bölümü bulunmaktadır.

İlk bölüm üye girişi yapılmaksızın siteye girebilen ziyaretçilerin erişebildikleri bölümdür. Bu bölümde, hastalıklarla ve hastalıklardan korunmayla ilgili genel bilgiler yer almaktadır. Sağlık çalışanları dışındaki ziyaretçilerin Devadijital sitesine ve uygulamasına üye olması mümkün değildir.

İkinci bölüm ise, siteye üye olması mümkün olan sağlık mesleği mensuplarının (Hekim, Diş Hekimi ve Eczacılar) erişebileceği ve kendilerine yönelik bilgilere erişebildikleri bölümdür. Sağlık mesleği mensupları, üye olmaları sonrasında kendilerine yönelik bilgilere erişebilmektedir.

DEVA, üye olan kişilerin sağlık mesleği mensubu olduğuna ilişkin teyit için hizmet sağlayıcı üçüncü kişilerden yararlanmaktadır.

Sağlık mesleği mensuplarının, “Devadijital”e erişebilmek için belirledikleri üyelik bilgileri (kullanıcı adı ve şifre) kendilerine özel olup, üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerekmektedir.

Devadijital üyeliği, üye olan kişiye özel olup, 3. Kişi ile paylaşılamaz, üçüncü kişiye devredilemez. Aksi durumda DEVA’nın ve/veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zarardan doğan sorumluluk tamamen ve doğrudan bilgilerine paylaşan ve/veya devir işlemi yapan kişiye ait olacaktır. Kullanıcı hesabının üçüncü kişinin eline geçmesinden DEVA sorumlu değildir.

Üyeler, kendileri nezdinde meydana gelecek değişiklikleri DEVA’ya bildirmekle yükümlüdür. Yine üyeler, diledikleri zaman yapacakları yazılı bir bildirim ile üyeliklerini sonlandırma hakkına sahiptir.

DEVA, gerekli gördüğü takdirde ve kendi inisiyatifi ile Devadijital üzerinden sunduğu herhangi bir hizmet sonlandırma veya sınırlama hakkına sahiptir. Yine, Devadijital üzerinde yayınlanan herhangi bir içeriği de önceden bilgi verme ve onay alma zorunluluğu olmadan Devadijital üzerinden kaldırabilir.

Devadijital, kişisel kullanım için hazırlanmış olup, ticari amaçlarla kullanılamaz. Devadijital’in kullanımı ile DEVA, Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında düzenlenen marka, patent, endüstriyel tasarım gibi hakları ile Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na tabi haklarını devretmemektedir.

Devadijital’de yer alan içerikler, ticari olmayan ve kişisel kullanım amaçlarıyla indirebilir ve DEVA’nın yazılı izni olmaksızın dağıtılamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, yayınlanamaz, iletilemez, tekrar kullanılamaz, tekrar gönderilemez ve pazarlanamaz. DEVA’nın yazılı izni ile kullanılan hiçbir içerik; değiştirilemez, gerekli atıf yapılmadan kullanılamaz. Kullanım izni için, DEVA’ya kullanımın ne şekilde yapılacağına ilişkin bilgi verilmesi zorunludur. Yapılacak kullanım nedeniyle, doğrudan veya dolaylı bir zararın ortaya çıkması halinde DEVA’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamakta olup, doğrudan bu kullanımı yapan gerçek veya tüzel kişi sorumlu olacaktır.

Türkiye Cumhuriyet sınırlarında yer alan kullanıcılar için tasarlanan Devadijital için DEVA, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında Devadijital’de yer alan bilgilerin doğruluğu ve geçerliliğine ilişkin bir beyanda bulunmamaktadır. Devadijital’in içeriğinin hukuka aykırı olarak kabul edilmekte olduğu yerlerde kullanılması yasaktır. Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışından bu internet sitesine ya da mobil uygulamaya erişmeye çalışan kişiler bunu kendi inisiyatifleri çerçevesinde gerçekleştirmekte olup, geçerli ulusal kanunların uygulanmasından kendileri sorumlu bulunmaktadır.

4) Kullanıcı Bildirimleri

Ziyaretçi ve üyeler tarafından izin verilmesi halinde, Devadijital tarafından uygulamaya ilişkin güncellemeler, haberler ve içeriğe ilişkin bildirimlerin her türlü iletişim aracı ile (e-posta, SMS, telefon vb.) yapılması mümkündür.

Devadijital ile paylaşılan ve usulüne uygun olarak toplanan tüm kişisel veriler, Gizlilik Politikamız kapsamında yönetilmektedir. Bu kapsam ziyaretçilerin ve üyelelerin Gizlilik Politikası’nı incelemesi gerekmektedir.

Ziyaretçi ve üyeler tarafından iletilen veriler, aksi açıkça yazılı olarak belirtilmediği müddetçe gizli olmayan bilgiler olarak kabul edilecektir.

Devadijital’e gönderilen herhangi bir bilgi, yazı veya içeriğin DEVA tarafından çoğaltma, ifşa, iletim, yeniden iletim, yayımlama, yayma, neşriyat veya postalama amaçlarını da kapsayan çeşitli amaçlarla kullanılabileceğini, gönderen kişi tarafından kabul edilmektedir.  

5) Yasal Uyarılar

DEVA, Devadijital’de yer alan içeriklerin doğruluğu ve eksiksizliği ile ilgili bir taahhüt vermemektedir. Bu nedenle Devadijital’in kullanımı ve Devadijital’de bulunan içeriklerle ilgili bir zararın meydana geldiğinin iddia edilmesi halinde DEVA’nın herhangi bir sorumluluğu ve tazmin yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Yine, Devadijital internet sitesine girilmesi ya da mobil uygulamasının kullanılması ve/veya içeriklerin indirilmesi halinde, kullanılan bilgisayara veya diğer cihazlara bulaşabilecek virüslerden veya diğer zararlı uygulamalardan ve bunların uğratacağı zararlardan DEVA sorumlu değildir. Güvenlik duvarı ve anti virüs programları kullanılması, ziyaretçi ve üyelerin sorumluluğundadır.

Devadijital’de yer alan bilgiler, sağlık mesleği mensupları tarafından verilen hizmet yerine geçmemektedir. Bu tür bir hizmet ya da tedaviye ihtiyaç duyulması halinde, sağlık mesleği mensuplarına ve sağlık merkezlerine başvurulması gerekmektedir. Devadijital’de yer alan hiçbir içerikte tıbbi tavsiye bulunmamaktadır ve var olan bir içerik tıbbi tavsiye olarak yorumlanamaz.

Devadijital’in kullanımı sırasında, üyelerin ve/veya diğer kimselerin konusu suç teşkil eden ve/veya mevzuat ile yasaklanmış eylemlerde, yazılı ve/veya sözlü hakaret içerikli, küçültücü, tehdit içerikli beyanlarda bulunmamaları gerekmektedir. Fikri haklara ilişkin tecavüz ve saldırı nitelikli eylemlerde doğrudan ilgilisini sorumlu kılmakta olup, DEVA’nın bu tarz yasal mevzuatın yasakladığı davranış ve ihlallerden herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Devadijital üzerinden üçüncü kişilere ait başka internet sitelerine link verilebilmektedir. DEVA, link verilen internet sitelerinde yer alan içeriğin doğruluğundan ve güncelliğinden sorumlu değildir. Ziyaretçilerin, üyelerin ya da üçüncü kişilerin link verilen sitede yer alan bilgiler nedeniyle zarar görmesi halinde DEVA’nın hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

6) Modüller

 • D-Soru Modülü
  Sağlık meslek mensupları, Soru Modülü aracılığıyla websitesi üzerinden DEVA çalışanları ile iletişime geçebilecek, ürüne ilişkin sorularını ve farmakovijilans bildirimlerini bu modül aracılığıyla ilgililere iletebilecek.
   
 • D-Gelişim Modülü

  Gelişim Modülü altında uzman hekimler tarafından belli bir konuda oluşturulmuş eğitim videoları ve kişisel gelişime katkı sağlayacak içeriklerin yer aldığı sunum videoları yer alacak.

 • D-Buluşma Modülü

  Buluşma Modülü aracılığıyla hekimlerle webcast toplantıları düzenlenecek. Aynı zamanda ürün tanıtım temsilcileri, hekimlere uzaktan tanıtım yapabilecek.

 • D-Vaka Modülü

  Devadijital kullanan sağlık meslek mensupları vakalarını Vaka Modülü aracılığıyla alanında uzman hekimlere danışabilecekler.

 • D-Skor Modülü

  Sağlık meslek mensuplarının tanı koyarken kullandığı hesaplama cetvelleri bu modül altında yer alacak.

 • D-Makale Modülü

  Uzman hekimler tarafından yazılan makaleler bu modül altında yayınlanacak.

7) Anket

Hekimlerin fikrini almak üzere olası ihtiyaçlar için kullanılacak bölümdür.

8) Ürün Yan Etki Bildirimi

DEVA, Devadijital içerisinde bir tıbbi ürününün kullanımı ile ilişkili bir Advers Olay (Yan Etki) veya Özel Durum Raporu bilgisi paylaşılması halinde bu durumu T.C. Sağlık Bakanlığı dahil yetkili kurumlara raporlamak ve bu hususu takip etmek yükümlülüğü altındadır.  Bu nedenle böyle bir durumda, ilgililer ile iletişime geçilebilir ve vaka hakkında detaylı bilgi talebinde bulunulabilir.

9) Geçerli Hukuk

Bu Kullanım Koşulları ve uygulanması Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbidir. İşbu Kullanım Koşullarından veya bu Internet sitesinin ve mobil uygulamanın kullanımından kaynaklanan bir ihtilaf doğarsa, bu ihtilaf, taraflar arasında iyi niyetli müzakerelerle çözümlenecektir. İhtilafın müzakereler sonrasında sonuçlanmasının mümkün olmaması halinde, uyuşmazlık bakımından yetkili mahkeme Bakırköy Mahkemeleridir.

10) İletişim

Devadijital’deki uygulamalar ile Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası, Çerez Politikası veya hesabınızı silmek isterseniz  iletişim formunu doldurmak suretiyle veya aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

Kişisel verilerinize ilişkin başvuru ve taleplerinize ilişkin olarak Gizlilik Politikası’nı incelemenizi tavsiye ederiz.

Ticari Unvan : DEVA Holding Anonim Şirketi
MERSİS No. : 0294000023400015
Merkez Adresi : Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1 Küçükçekmece/İstanbul
Telefon   +90 212 692 92 92
Kep adresi : deva.iletisim@hs03.kep.tr
E-mail :  
Site Sorumlusu : Özlem Horasanlı