nöroloji nedir?

Nöroloji

Nöroloji Nedir?

Nöroloji, beyin, beyin sapı, omurilik ve çevre sinir dokudaki hastalıkların incelenmesi ve tedavisi ile ilgilenen bir tıp dalıdır. Sinir sistemi, vücut aktivitelerini düzenleyen ve koordine eden karmaşık bir sistemdir.  Beyin ve omuriliği içeren merkezi sinir sistemi ve gözler, kulaklar, cilt ve diğer "duyusal reseptörler" gibi diğer tüm sinir öğelerini içeren periferik sinir sistemi olarak ikiye ayrılır.

Nöroloji konusunda uzmanlaşmış doktorlara Nöroloji uzmanı veya Nörolog denir.

Nöroloji Doktorları Hangi Hastalıkları Tedavi Ederler?

Nörolojide en sık;

 • İnme (felç) gibi serebrovasküler hastalıklar
 • Multipl skleroz gibi merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalıkları
 • Baş ağrısı bozuklukları (migren gibi)
 • Beyin ve periferik sinir sistemi enfeksiyonları
 • Parkinson hastalığı gibi hareket bozuklukları
 • Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı ve Amyotrofik Lateral Skleroz gibi nörodejeneratif bozukluklar
 • Omurilik hastalıkları
 • Epilepsi (sara)
 • Myastenia Gravis, Duchenne kas distrofisi gibi kas hastalıkları
 • Konuşma ve dil bozuklukları,
 • Yüz felci,
 • Nöropatileri tedavi edilir.

Nörolojide Tanı Yöntemleri Nelerdir?

Nörolojide farklı hastalık grupları için farklı tanı çalışmaları yapılır.

 • Elektroensefalografi (EEG): Özellikle epilepsi hastalığının tanısında ve bazı durumlarda tedavi takibinde kullanılır.
 • Elektromyelografi (EMG): Kas hastalıklarında kullanılır. Sinir ve kaslar arasındaki elektriksel iletimi ölçer. Örneğin; el bileğinde görülen sinir sıkışması (Karpal Tünel) kesin tanısında EMG kullanılır.
 • Uyku Laboratuvarı: Uyku bozukluklarında kesin tanıda kullanılır.
 • Uyarılmış potansiyeller: Beyinde belli bölgelerin uyarılması ile oluşan elektrik iletiminin kayıt edilmesini sağlar.

Nöroloji Doktorları Hangi Tedavileri Uygularlar?

Nöroloji uzmanları medikal tedavi uygularlar; ameliyat yapmazlar. Sinir sistemi hastalıklarını medikal (ilaç) tedavisi ile iyileştirmeye çalışırlar. Bazı durumlarda nörolojik problemi olan hastaların ameliyat olması gerekebilir. Bu durumda hastalar Beyin ve Sinir Cerrahisi’ne yönlendirilir.

Ne Zaman Bir Nöroloji Uzmanına Başvurmalısınız?

 • Ani bilinç kaybı gelişirse,
 • Sara nöbeti geçirirseniz,
 • Aşırı unutkanlık durumunda,
 • İnme (felç) (yüz felci dahil) olursa,
 • Baş ağrısı gelişirse bir Nöroloji uzmanına başvurmalısınız.

Referans:

1.  www.urmc.rochester.edu/highland/departments-centers/neurology/. Son erişim tarihi 24.11.2020.
2. www.aan.com/tools-and-resources/medical-students/careers-in-neurology/. Son erişim tarihi 24.11.2020.