Multipl Sklerozlu Hastalarda Normobarik Hipoksik Dayanıklılık Eğitimi

Multipl sklerozlu hastalarda yatarak rehabilitasyon sırasında hipoksik ve normoksik koşullar altında yapılan dayanıklılık antrenmanlarının yorgunluk, hareketlilik ve spastisite üzerindeki etkilerini karşılaştıran randomize prospektif bir pilot çalışma

10.08.2021 Devamını Oku >

Ailesel MS’te TNF‐α Nasıl Bir Rol Oynuyor?

Ailesel MS'li ailelerde genel popülasyona göre birkaç gende daha fazla polimorfizm gözlemlenmektedir. Bilim insanlarına göre bu durum otoimmün hastalıklara daha fazla yatkınlığı yansıtıyor olabilir.

15.03.2021 Devamını Oku >