Charlson Komorbidite İndeksi

Charlson Komorbidite İndeksi

Hasta Özellikleri

Miyokard enfarktüsü

var
yok

Konjestif kalp yetmezliği

var
yok

Periferik vesküler hastalık

var
yok

Serebrovasküler hastalık

var
yok

Demans

var
yok

Kronik Akciğer Hastalığı

var
yok

Konnektif doku Hastalığı

var
yok

Peptik Ülser

var
yok

Karaciğer hastalığı

Yok
Hafif
Orta Şiddetli

Diyabet

var
yok

Hemipleji

var
yok

Orta-Şiddetli böbrek hastalığı

var
yok

Son organ hasarı yapan diyabet

var
yok

Herhangi tümör varlığı

var
yok

Lösemi

var
yok

Lenfoma

var
yok

Metastatik solid tümör

var
yok

AIDS

var
yok

Referans:

Charlson ME, Pompei P, Aies KL, MacKenzie CR (1987) J Chronic Dis, 1987;40(5):373-83