PCI Kanama Risk Hesaplayıcısı

PCI Kanama Risk Hesaplama

Hasta Demografisi

Hastanın Prosedür Öncesi Özellikleri

STEMI Geçmişi
PCI Geçmişi
Hastanın Son 24 Saatte Kardiyojenik Şok Geçmişi var mı?
Hasta Diyalize Bağlı mı?