Revize Miyelom Komorbidite İndeksi (R-MKİ)

Revize Miyelom Komorbidite İndeksi (R-MKİ)

Revize Miyelom Komorbidite İndeksi (R-MKİ), multipl miyelomlu hastalarda prognoz ve olası tedaviyle ilişkili risklerin tahmini için bir skor hesaplaması yapar. Bu indeks ile 3 prognostik risk grubu belirlenir: düşük, orta ve yüksek risk. R-MKİ tarafından hesaplanan prognostik risk; şu veriler kullanılarak hesaplanır: bozulmuş akciğer ve böbrek fonksiyonu, Karnofsky Performans Skalası, kırılganlık, yaş ve olumsuz sitogenetik. Parametreler, R-MKİ içinde ağırlıklı faktörler olarak kullanılır.

Veri Girişi ve Yardım

Bu site, R-MKİ -skoru (risk gruplarının sınıflandırılması), yöntemler ve literatür hakkında arka plan bilgisi sağlar.

Puan hesaplamak için lütfen 6 kategorinin her biri için uygun değeri seçin. ("Veri girişi" çerçevesindeki gri sekmeleri seçin. (Örn: eGFR).

Bu değerler hakkında ayrıntılı bilgi almak için, her kategori başlığı sekmesini seçiniz. (Örn: kırılganlık).

Hesaplama sonucuna göre risk gruplarının sınıflandırılması burada incelenebilir:

Risk gruplarının sınıflandırılması

Düşük risk: 0-3 puan

Orta risk: 4-6 puan

Yüksek risk:7-9 puan

Referanslar:

1. Engelhardt M, Domm AS, Dold SM, Ihorst G, Reinhardt H, Zober A, Hieke S, Baayen C, Müller SJ, Einsele H, Sonneveld P, Landgren O, Schumacher M, Wäsch R. A concise revised Myeloma Comorbidity Index as a valid prognostic instrument in a large cohort of 801 multiple myeloma patients. Haematologica. 2017; 102(5).

2. Engelhardt M, Dold SM, Ihorst G, Zober A, Möller M, Reinhardt H, Hieke S, Schumacher M, Wäsch R.Geriatric assessment in multiple myeloma patients: validation of the International Myeloma Working Group (IMWG) score and comparison with other common comorbidity scores. Haematologica. 2016; 101(9).

3. Engelhardt M, Terpos E., Kleber M, Gay F, Wäsch R, Morgan G, et al. European Myeloma Network recommendations on the evaluation and treatment of newly diagnosed patients with multiple myeloma. Haematologica. 2014; 99(2).

4. Terpos E, Kleber M, Engelhardt M, et al. European Myeloma Network Guidelines for the Management of Multiple Myeloma - related Complications. Haematologica. 2015 (in press).

5. Engelhardt M, Gaiser F, Waldschmidt J, Wäsch R, Kleber M. Basisdiagnose, klinisches Spektrum von plasmazellerkrankungen und Risikostratifizierung. Onkologe. 2014; 20:217-228.

6. Kleber M, Ihorst G, Groß B, Koch B, Reinhardt H, Wäsch R, Engelhardt M. Validation of the Freiburg Comorbidity Index in 466 Multiple Myeloma Patients and Combination With the International Stating System Are High Predictive for Outcome. Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2013 Oct;13(5):541-51.

7. Kleber M, Ihorst G, Terhorst M, Koch B, Deschler B, Wäsch R, Engelhardt M. Comorbidity as a prognostic variable in multiple myeloma: comparative evaluation of common comorbidity scores and use of novel MM-comorbidity score. Blood Cancer J. 2011; 1(9).

8. Reinhardt H, Metzke B, Udi J, Kleber M, Engelhardt M. Innovative Substanzen und Behandlungsmedthoden beim multiplen Myelom. Krankenhauspharmazie. 2012; 33:467-74.

9. Fried LP, Tangen CM, Walston J, et al.: Frailty in older adults: evidence for a phenotype. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2001; 56: M146–56