02.01.2021

Astım ile Hava Kirliliği Arasında Bağlantı Var Mıdır?

Astım dünya üzerinde heterojen olarak yayılmış, yaygın bir solunum yolu hastalığıdır. 2015 yılında yapılan bir çalışmaya göre dünya üzerinde 358 milyon astım vakası tespit edilmiş ve bu vakalarda yaklaşık 400 bin ölüm gözlemlenmiştir.

Kanıtlar, hava kirliliğinin hem yetişkin hem de pediatrik popülasyonlarda astım sonuçları üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu göstermektedir.

Bu çalışmanın amacı; havayı kirleten çeşitli iç ve dış etmenlerin astım sonuçları üzerindeki etkisini, bunların yönetimi hakkındaki mevcut
bilgileri özetlemek ve astım tedavisinin sonuçlarında iyileşme sağlayacak önlemleri vurgulamaktır.

Çocuklarda Yüksek Astım Riski

Fosil yakıt kaynaklı hava kirliliği, nitrojen dioksit ve pasif içicilik, çocuklarda astım gelişimi için önemli risk faktörlerini temsil etmektedir. Buna ek olarak, hava kirliliği ile yetişkin astım gelişimi arasında nedensel bir ilişki açıkça kurulmamıştır. Hava kirliliğine maruz kalma, astım semptomlarına, alevlenmelere ve akciğer fonksiyonlarında azalmaya neden olabilmektedir.

Araştırmacılar bulgularına dayanarak, iç ve dış mekan hava  kirliliğinin, astım sonuçları üzerinde olumsuz etkisi olan büyük bir halk sağlığı tehdidini temsil ettiğini belirtmektedir. Isıtma kaynakları ve küfler gibi diğer iç mekan hava kirleticileri de astımın seyrini olumsuz etkileyebilir. Mevcut bilgilendirmelere ek olarak yetişkin ve pediatrik astımın sonuçlarını ve yönetimini iyileştirmek için hava kirleticilerine ve maruziyeti azaltmayı amaçlayan küresel önlemlere son derece ihtiyaç vardır.

Referanslar:

1.  GBD 2015 Chronic Respiratory Disease Collaborators. Global, regional, and national deaths, prevalence, disability-adjusted life years, and years lived with disability for chronic obstructive pulmonary disease and asthma, 1990-2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet Respir Med. 2017 Sep;5(9):691-706. doi: 10.1016/S2213-2600(17)30293-X. Epub 2017 Aug 16. Erratum in: Lancet Respir Med. 2017 Oct;5(10 ):e30. PMID: 28822787; PMCID: PMC5573769.

2. Impact of Air Pollution on Asthma Outcomes Angelica I. Tiotiu 1,2,* , Plamena Novakova 3 , Denislava Nedeva 4 , Herberto Jose Chong-Neto 5 , Silviya Novakova 6 , Paschalis Steiropoulos 7,† and Krzysztof Kowal