01.01.2021

D Vitamini Covid-19’dan Korur Mu?

Yakın zamana kadar araştırmacılar, COVID-19'un şiddetini artıran ya da azaltan değiştirilebilir faktörlerin daha derinlemesine araştırılmasına odaklandılar. Araştırmacılar mevcut literatürü gözden geçirdikten sonra, D vitamini seviyesinin COVID-19'un şiddetini belirlemede önemli bir rol oynadığı hipotezini öne sürdüler.

Bu hipoteze karşılık Hindistan’da yapılan bir klinik araştırmada hastaların, asemptomatik COVID-19 hastalarında eş zamanlı olarak D vitamini düzeylerini ölçtüğü mevcut gözlemsel bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışma ile vücutta bulunan D Vitamini düzeyinin, SARS Cov-2 virüsünün etkisini azalttığı gözlendi. Altı hafta boyunca süren araştırma sonucunda vücutta bulunan D vitamini düzeyinin, hastalığın şiddetini yakından etkilediğini ortaya koydular. 

Her iki grupta kronik rahatsızlığa sahip denekler arasında, diyabet en yaygın hastalık iken hemen arkasından onu hipertansiyon izledi. Araştırmanın sonuna kadar geçen 6 haftalık süreçte, yüksek D vitamini seviyesine sahip deneklerden oluşan grupta bulunan hastalarda ölüm oranı %1.09, düşük D vitamini seviyesine sahip hastalardan oluşan grupta ise %31.74 idi. D vitamini eksikliği temelinde ölüm oranı karşılaştırıldığında; D vitamini eksikliğine sahip olanlarda ölüm oranı %21, D vitamini düzeyi normal olanlarda %3.1 oldu.

Araştırmanın sonucunda D vitamini eksikliğinin, SARS Cov-2 ile enfekte olduktan sonra hastalığı ağır olarak geçirme ihtimalini önemli ölçüde artırdığı ortaya koyuldu. Araştırmacılar, mevcut COVID-19 pandemisini göz önünde bulundurarak, COVID-19 riski taşıyan kişilerin D vitamini takviyesi almasını önerdiler.
 

Referans:

1.  https://www.nature.com/articles/s41598-020-77093-z Son erişim tarihi 31.12.2020.